Zajęcia

Przedmioty kierunkowe

historia krytyki literackiej, literatura polska po 1989 roku, warsztaty krytyczne, teoria kultury, nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku, współczesna literatura światowa

Bloki tematyczne

do wyboru na I roku studiów

  • obiegi i instytucje kultury – warsztaty redakcyjne, instytucje i przemysły kultury, organizacja życia literackiego, cyfrowe obiegi literatury
  • praktyki interpretacji – poetyka z elementami interpretacji, krytyka feministyczna, współczesna krytyka wobec dawnej literatury, tradycje poetyckie XX i XX wieku
  • kultura popularna – krytyka filmowa, kultura popularna, problemy współczesnej telewizji, muzyka popularna

do wyboru na II roku studiów

  • gatunki, konwencje, obiegi – krytyka seriali, literatura niefikcjonalna, literatura popularna
  • krytyka i performatywność – krytyka teatralna, literatura w perspektywie performatywnej, widowisko muzyczne
  • trajektorie nowoczesności – estetyka, konceptualizacje, rewolucje