Zajęcia

Przedmioty kierunkowe

 • historia krytyki literackiej
 • literatura polska po 1989 roku
 • warsztaty krytycznoliterackie
 • teoria kultury
 • nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku
 • współczesna literatura światowa
 • język obcy

Bloki tematyczne

do wyboru na I roku studiów

 • obiegi i instytucje kultury – warsztaty redakcyjne, instytucje i przemysły kultury, organizacja życia literackiego, cyfrowe obiegi literatury
 • praktyki interpretacji – poetyka z elementami interpretacji, krytyka feministyczna, współczesna krytyka wobec dawnej literatury, tradycje poetyckie XX i XX wieku
 • kultura popularna – krytyka filmowa, kultura popularna, problemy współczesnej telewizji, muzyka popularna

do wyboru na II roku studiów

 • gatunki, konwencje, obiegi – krytyka seriali, literatura niefikcjonalna, literatura popularna
 • krytyka i performatywność – krytyka teatralna, literatura w perspektywie performatywnej, widowisko muzyczne
 • trajektorie nowoczesności – estetyka, konceptualizacje, rewolucje

Zobacz cały sylabus wraz z opisem kursów