PRACOWNIA PYTAŃ KRYTYCZNYCH

Pracownia Pytań Krytycznych utworzona została z inicjatywy doktorantek i pracowników Katedry Krytyki Współczesnej, na Wydziale Polonistyki UJ w 2014 roku.  

Jej zadaniem jest zarówno upowszechnianie działalności krytycznoliterackiej, jak i realizacja projektów badawczych dotyczących teorii i praktyki krytycznej. Pełni także funkcję forum dyskusyjnego dla krytyków literackich i studentów krytyki literackiej. Pracownia współorganizuje Festiwal im. Jana Błońskiego oraz inicjuje dyskusje i spotkania, tworząc tym samym interesującą przestrzeń rozmowy o literaturze i krytyce dla krytyków, studentów i twórców literatury. Jednym z założeń Pracowni jest również próba konfrontowania polskiej krytyki literackiej z zagranicznymi nurtami i strategiami krytycznymi. 

Działania:  

  • spotkania z pisarzami 
  • dyskusje o nowościach wydawniczych w cyklu „Bądź krytyczny” 
  • stały cykl  „Humanistyka na mieście”   w ramach którego  w księgarniach odbywają się spotkania dyskusyjne z autorami  ciekawych książek literaturoznawczych, kulturoznawczych , antropologicznych.  
  • seminaria metakrytyczne: (Uwikłani w pop. Tradycje i praktyki popkultury a języki krytyczne. 15 czerwca 2018; Rytualność szczerego głosu: od jednostkowej ekspresji do społecznego afektu. Strategie szczerości w krytyce XX i XXI wieku. 30 listopada 2018)