KOŁO NAUKOWE LITERATURY NAJNOWSZEJ

Koło Naukowe Literatury Najnowszej Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje od 2018 roku.  Powstało z inicjatywy trzech młodych i ambitnych krytyczek – Aleksandry Sucheckiej, Agaty Tondery i Ewy Tadrowskiej.

Koło jest organizatorem m.in. seminariów studencko-doktoranckich, (tematem dotychczas zorganizowanego spotkania był RUCH w poezji, prozie, sztuce), spotkań z pisarzami (gościliśmy m.in. Beniamina Bukowskiego i Dominikę Słowik). Podczas comiesięcznych spotkań odbywają się dyskusje o wybranych wcześniej książkach – niekoniecznie nowościach wydawniczych. Do zaintersowań członków Kołanależy zarówno lietratura polska, jak i zagraniczna. Nad pracami czuwa dr Anna Marchewka, która jest także honorową członkinią Koła.

Przewodniczącym Koła jest aktualnie Daniel Zapała, jego zastępczynią – Aleksandra Suchecka. Ewa Tadrowska pełni funkcję skarbnika.