REKRUTACJA 2023

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu literatury i kultury najnowszej oraz zdobyć umiejętności krytycznego uczestnictwa we współczesnym życiu literackim, zapisz się na studia drugiego stopnia z krytyki literackiej. Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 już ruszyła!

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW