REKRUTACJA 19/20

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej literatury i kultury oraz zdobyć umiejętności krytycznego uczestnictwa we współczesnym życiu literackim, zapisz się na studia drugiego stopnia z krytyki literackiej.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW