KATEDRA KRYTYKI WSPÓŁCZESNEJ

Katedra Krytyki Współczesnej zaczęła swoją działalność w roku akademickim 1999/2000. Jej pomysłodawcą oraz pierwszym kierownikiem była prof. Marta Wyka.

W 2008 roku zastąpił ją na stanowisku kierownika katedry prof. Maciej Urbanowski. W skład Katedry weszli młodzi badacze zajmujący się najnowszą literaturą polską oraz uprawiający aktywnie krytykę literacką. Katedra od początku prowadzi zajęcia z literatury polskiej po 1989 roku oraz warsztaty krytyczne. W 2005 roku powstała także osobna specjalność krytyka literacka na poziomie studiów magisterskich. Od roku akademickiego 2019/2020 specjalność ta przekształciła się w kierunek z nowym programem.

W czasie swego istnienia Katedra organizowała  lub współorganizowała szereg międzynarodowych konferencji naukowych (m. in. o Andrzeju Bobkowskim, formacji 1910.), spotkań z pisarzami (m. in. Szczepanem Twardochem, Markiem Bieńczykiem, Olgą Tokarczuk), w ramach jej działalności naukowej ukazuje się też od wielu lat seria „Krytyka XX i XXI wieku”, w której ukazało się blisko 30 książek poświęconych krytyce i literaturze nowoczesnej.

Kierownik:
prof. dr hab. Maciej Urbanowski

Pracownicy:
dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ
dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
dr Tomasz Cieślak-Sokołowski
dr Anna Pekaniec
dr Olga Szmidt
dr Katarzyna Trzeciak

Informacje kontaktowe
www.krytyka.polonistyka.uj.edu.pl 

Adres: Gołębia 16, p. 53, 30-007 Kraków