KATEDRA KRYTYKI WSPÓŁCZESNEJ

Kierownik:
prof. dr hab. Maciej Urbanowski

Pracownicy:
dr hab. Krzysztof Biedrzycki, prof. UJ
dr hab. Jarosław Fazan
dr hab. Dorota Kozicka, prof. UJ
dr Tomasz Cieślak-Sokołowski
dr Anna Pekaniec
dr Olga Szmidt
dr Katarzyna Trzeciak

fot. Olga Szmidt

Informacje kontaktowe
www.krytyka.polonistyka.uj.edu.pl 

Adres: Gołębia 16, p. 53, 30-007 Kraków